Faqesss

Cập nhật các thông tin cho thẻ meta như hình trên và cập nhật lại thông tin.

Cập nhật cho chức năng của hệ thống.

Từ menu hệ thống chọn Menus. Hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các menu được sử dụng. Main menu là menu chính của hệ thống.... Chọn chức năng cần cập 

You recently viewed:

  • Direct booking at low rates
  • Reservation Now With prompt confirmation
  • Check in:
  • Check out:
  • Adults:
  • Children:

Need help?

Reservations & Support
Hotline: (+84) 985980345
Yahoo:
Skype: